Monthly Archives: september 2012

Mot ett nytt jobbkapitel

Nästa måndag startar mitt nya jobbliv, som huvudsekreterare och kanslichef för regeringens Digitaliseringskommission. Kommissionen är initierad av it- och energiminister Anna-Karin Hatt och ska jobba brett över 22 sakområden. Under ledning av kommissionens ordförande Jan ”Gulan” Gulliksen ska jag och mina blivande fyra kollegor på kansliet jobba för att förverkliga regeringens digitala agenda. Gulan har också nyligen utsetts till Sveriges Digital Champion inom EU, med uppdraget att bidra till att fler svenskar upptäcker möjligheterna med it. Digitaliseringskommissionens uppdrag sträcker sig fram till slutet av 2015. Det ska bli enormt roligt att få vara med på resan!

Annonser